Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Wraithling Fury
WraithlingFury
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Wraithling Furyphép ErarityEpic của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Cho một đơn vị Wraithling đồng minh +4/+4.
    • Hiệu ứng: Supreme Wraithling.
    • Wraithling được yểm phép này sẽ biến đổi, nhưng chỉ là hiệu ứng hình ảnh, nó vẫn được coi như một Wraithling thông thường.
Chiến thuật[ | ]

  • Đây là phép cấp độ sử thi nhưng nó có vẻ lại không xứng với lượng mana bỏ ra vì mặc dù tăng nhiều chỉ số, nó chỉ có hiệu quả với Wraithling mà thôi.
  • Wraithling Fury tăng mạnh chỉ số cho Wraithling, bất ngờ biến đơn vị yếu ớt này thành một mối đe dọa. Sức mạnh của nó sẽ còn được nhân lên khi phối hợp với Blood Baronette.

Thư viện ảnh[ | ]

Wraithling Fury active
Sẵn sàng
Wraithling Fury actionbar
Trong thanh hành động

Wraithling Fury effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Phép này tên là Abyssian Strength, tốn 5 mana và năng lực là: "Cho một đơn vị Wraithling đồng minh +8/+8".
  • 0.0.2: Được đổi tên thành Wraithling Fury.
  • 0.0.29: Mana cần thiết giảm còn 3, năng lực là: "Cho một đơn vị Wraithling đồng minh +4/+4".
Advertisement