Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Xho
Xho
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Minion
Tộc Battle Pet
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Xhođơn vị lính RrarityRare của phe Songhai.

  • Thẻ này nằm trong bản mở rộng Denizens of Shim'zar.
  • Thẻ này thuộc loại lính Battle Pet, người chơi không có quyền điều khiển chúng mà chúng sẽ tự hành động vào đầu mỗi lượt.

Năng lực[ | ]  • Dying Wish: Khi Xho bị tiêu diệt - Tạo ra một phép ngẫu nhiên của Songhai trong thanh hành động của bạn, phép này có lượng mana cần thiết giảm đi 1.

Chiến thuật[ | ]

  • Xho là một Battle Pet có chỉ số ngang với một đơn vị 2 mana bình thường, nhưng năng lực của nó thì lại khá lợi hại, xét tới việc ba phần tư số phép của Songhai đều có giá thấp hơn 3 mana. Năng lực của Xho sẽ là một nguồn bổ sung bài phép cho các chiến thuật khác nhau của Songhai.
  • Nên chữa sẵn chỗ trong thanh hành động để tiếp nhận thẻ mới mà Xho sẽ tạo ra trong tay bạn.

Thư viện ảnh[ | ]

Xho idle
Sẵn sàng
Xho breathing
Đứng tại chỗ
Xho run
Di chuyển
Xho attack
Tấn công
Xho death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Thư viện ảnh[ | ]

Xho artwork
Advertisement