Duelyst Wiki
Advertisement
Icon delete Đây là bài viết về một thẻ đã bị loại bỏ hoàn toàn trong Duelyst.{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Xho
Xho(trước1.71)
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Tấn công 3
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Không được dùng nữa
Bộ Core Set

Xhođơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

  • Thẻ này không còn được sử dụng nữa.

Năng lực[ | ]

Xho không có năng lực nào.

Chiến thuật[ | ]

Xho không có lưu ý chiến thuật nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Xho (trước 1.71) idle
Sẵn sàng
Xho (trước 1.71) breathing
Đứng tại chỗ
Xho (trước 1.71) run
Di chuyển
Xho (trước 1.71) attack
Tấn công
Xho (trước 1.71) death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement