Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Yun
Yun
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Battle Pet
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 5
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Yunđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

  • Thẻ này nằm trong bản mở rộng Denizens of Shim'zar.
  • Thẻ này thuộc loại lính Battle Pet, người chơi không có quyền điều khiển chúng mà chúng sẽ tự hành động vào đầu mỗi lượt.

Năng lực[ | ]

Yun không có năng lực đặc biệt nào.

Chiến thuật[ | ]

  • Chỉ số của Yun thực sự là rất lớn, sắp đặt các đơn vị trên sân sao cho nó gây ra thật ít thiệt hại, không thể tấn công được là tốt nhất.
  • Nếu bạn dùng chiến thuật tràn ngập sân, rất dễ dùng các đơn vị này để làm mồi nhử cho Yun tấn công.

Thư viện ảnh[ | ]

Yun idle
Sẵn sàng
Yun breathing
Đứng tại chỗ
Yun run
Di chuyển
Yun attack
Tấn công
Yun death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement