Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | mech [[Category: ]] |

Z0r
Z0r
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Battle Pet
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Nhóm Mech
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Z0rđơn vị lính ErarityEpic của phe Trung lập.

  • Thẻ này nằm trong bản mở rộng Denizens of Shim'zar.
  • Thẻ này thuộc loại lính Battle Pet, người chơi không có quyền điều khiển chúng mà chúng sẽ tự hành động vào đầu mỗi lượt.

Năng lực[ | ]

Chiến thuật[ | ]

  • Với sự xuất hiện của Z0r, về lý thuyết số lượng đơn vị có thể tạo Mechaz0r! tối đa trong bộ bài của bạn tăng từ 15 lên 18, góp phần tăng tốc độ tạo Mechaz0r.
  • Giá trị của Z0r nằm ở đơn vị mà nó tạo ra, nếu may mắn bạn có thể có được những đơn vị giá rẻ như Helm of Mechaz0r hoặc Wings of Mechaz0r, vốn có thể triệu hồi rất nhanh. Tuy nhiên ngay cả khi nó tạo ra 3 đơn vị còn lại vẫn có thể coi đây là một nguồn bổ sung bài đáng kể cho bạn.

Thư viện ảnh[ | ]

Z0r idle
Sẵn sàng
Z0r breathing
Đứng tại chỗ
Z0r run
Di chuyển
Z0r attack
Tấn công
Z0r death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement