Duelyst Wiki
Advertisement
11 PlayerGuide

Zeal Nhận năng lực đặc biệt khi đứng gần Tướng.

Giới thiệu[ | ]

Zeal ( nhiệt huyết ) là một trong những năng lực có tên của lính trong Duelyst. Như những chiến binh trên chiến trường, các đơn vị có Zeal trở nên mạnh mẽ khi sát cánh cùng Tướng đồng minh.

Mô tả[ | ]

  • Khi đơn vị có năng lực Zeal đứng gần Tướng đồng minh, chúng nhận được năng lực mới, năng lực này được duy trì chừng nào chúng còn đứng gần Tướng.
  • Khi một đơn vị nhận năng lực mới từ Zeal, chúng cũng sẽ phản ứng với những hiệu ứng liên quan tới năng lực đó.

Đặc điểm[ | ]

  • Zeal là năng lực có tên đặc trưng của Lyonar.
  • Khi một đơn vị nhận được năng lực mới từ Zeal, dưới chân chúng sẽ có vòng phép màu trắng.

Chiến thuật[ | ]

  • Di chuyển hợp lý để đơn vị có Zeal luôn đứng gần Tướng và tối ưu hóa năng lực của chúng.
  • Một số đơn vị vốn vô dụng nhưng nhanh chóng trở thành hiểm họa khi có Zeal. Vậy nên lợi dụng điều này có thể ép đối thủ phải hi sinh các thẻ quý giá.
  • Các đơn vị có Zeal có khả năng sống sót cao, vì thế chúng có thể kết hợp thành một cỗ máy chèn ép đối phương liên tục.
  • Đơn vị có Zeal bị khắc chế bởi các đơn vị và phép đối thủ có khả năng dịch chuyển chúng tách ra xa Tướng đồng minh.
  • Vì các đơn vị có Zeal và Tướng thường đứng thành cụm, bạn hãy cẩn thận trước những năng lực gây sát thương hoặc Dispel diện rộng.
Advertisement