Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Zir'An Sunforge
Zir'AnSunforge
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại General
Tộc -----
Độ hiếm -----
Chỉ số
Tấn công 2
Máu 25
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Zir'An Sunforge là Tướng của phe Lyonar. Lựa chọn Zir'An Sunforge trong bộ bài sẽ cho phép bạn sử dụng các đơn vị lính, phép và trang bị của Lyonar.

Phép Bloodborn[ | ]

 • Afterglow: Hồi 3 máu cho một đơn vị lính bất kỳ trên sân.

Trích dẫn[ | ]

 • Tới Lyonar: We will break you!
 • Tới Songhai: Our light will purify.
 • Tới Vetruvian: Our roar will turn your cities to dust!
 • Tới Abyssian: Our sun casts away all shadows.
 • Tới Magmar: Nothing will hold us back.
 • Tới Vanar: We are the sun unleashed.
 • Hồi đáp Lyonar: Come companions, to arms!
 • Hồi đáp Songhai: Fire will only fuel our might!
 • Hồi đáp Vetruvian: You are no match to our blades!
 • Hồi đáp Abyssian: Enlighten us.
 • Hồi đáp Magmar: We rise to the challenge!
 • Hồi đáp Vanar: Keep together against the cold!
 • Giáp mặt Boss: You'll enjoy the taste of our steel.
 • Đầu hàng: I concede this battle to you!
 • Đầy bài: My hand is full!
 • Hết bài: I'm out of cards!

Thư viện ảnh[ | ]

Zir'An Sunforge idle
Sẵn sàng
Zir'An Sunforge run
Di chuyển
Zir'An Sunforge attack
Tấn công
Zir'An Sunforge death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

 • Patch 1.63: Được tạo ra.
Advertisement