Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Zirix Starstrider
ZirixStarstrider
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại General
Tộc -----
Độ hiếm -----
Chỉ số
Tấn công 2
Máu 25
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Zirix Starstrider là Tướng của phe Vetruvian. Lựa chọn Zirix Starstrider trong bộ bài sẽ cho phép bạn sử dụng các đơn vị lính, phép và trang bị của Vetruvian.

Phép Bloodborn[ | ]

Trích dẫn[ | ]

 • Tới Lyonar: Your armor is nothing to the sands!
 • Tới Songhai: The raging winds will erase your flames!
 • Tới Vetruvian: Witness the fury of the sands!
 • Tới Abyssian: We will bury you beneath our tombs.
 • Tới Magmar: Today we decide your future.
 • Tới Vanar: We are untouchable.
 • Hồi đáp Lyonar: Sands of time, obey my command!
 • Hồi đáp Songhai: The fury of the sands!
 • Hồi đáp Vetruvian: Sands of time, obey my command!
 • Hồi đáp Abyssian: We're just getting started!
 • Hồi đáp Magmar: You cannot escape us.
 • Hồi đáp Vanar: Sands of time, obey my command!
 • Giáp mặt Boss: The sands of time have deemed you unworthy!
 • Đầu hàng: I concede this battle to you!
 • Đầy bài: My hand is full!
 • Hết bài: I'm out of cards!

Thư viện ảnh[ | ]

Zirix Starstrider idle
Sẵn sàng
Zirix Starstrider breathing
Đứng tại chỗ
Zirix Starstrider run
Di chuyển
Zirix Starstrider attack
Tấn công
Zirix Starstrider death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement